Sosial møteplass ute

FAU SKOTSELV SKOLE fikk 120 000 kroner til tak til utescene i 2024

FAU Skotselv skole har tatt initiativ til å etablere et nytt sosialt knutepunkt i Skotselv. Gjennom å få på plass en utescene, sentralt plassert i nærheten av rullepark, basketball bane, bibliotek, kulturhus og flerbrukshall. Velforeningen ønsker å skape en møteplass som er tilgjengelig og kan gi en ramme for læring på dagtid og fungere som et sosialt treffpunkt etter skoletid. Velforeningen har fått på plass betydelig lokale midler og prosjektet legger opp til et bredt anlagt samarbeid med Skotselv Grendeutvalg, Bakke IF, Skotselv Rullepark, Bakke sanitetskvinner, Flaget AS, Skotselv skole, Øvre eiker kommune og Kommunal eiendom KF. FAU Skotselv skole har fått tildelt 120 000 kroner til tak til utescene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?