Sosiale aktiviteter

NORGES BLINDEFORBUND OSLO FYLKESLAG får 68000 kroner til teknisk utstyr

Organisasjonens overordnende mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte, og de arrangerer også mange ulike aktiviteter for medlemmene. For å gi synshemmede barn og unge i Oslo et morsomt og tilrettelagt sted å møtes for sosialt samvær skal de sette i gang med faste film-, spill- og musikkvelder, og trenger utstyr til dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?