Sosiale langbordsmiddager

MESTRINGSGUIDEN AS får 300000 kroner til kjøkkenutstyr

Frodig kafé er en del av Interkulturelt Museum, som gjennom sitt arbeid og tilbud arbeider for å motvirke fordommer og opplevelsen av utenforskap. Kafeen driftes av Mestringsguiden, en sosialentreprenør som også driver Aleppo Bahebek og Injera Palace, to matboder på Vippa. Mestringsguiden ansetter tidligere flyktninger med kvalifikasjoner innen matfaget.

I kaféen inviterer de til sosiale langbordsmiddager, der mennesker kan møtes på tvers av etnisitet, religion og kulturell bakgrunn. Frodig og Injera Palace har et mål om en åpen møteplass der de vil invitere nabolagets familier og ungdom inn for å spise sammen med de og andre gjester. Gjestekokker fra nærmiljøet inviteres til å dele sin matkultur slik at flere miljøer bringes inn. Det skal være et samarbeid med andre aktører i nærmiljøet, for en lokal forankring. De får midler til kjøkkenutstyr.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?