Sosialt og inkluderende flerbruksområde

VINGNES VEL får 200000 kroner til lekeapparater

I samarbeid med beboerne på Vingnes, Vingar barneskole, Vingar barnehage, Steinerskolen på Lillehammer, Vingar Idrettslag, Lillehammer Ro- og kajakklubb og Lillehammer kommune skal Vingnes vel oppgradere og videreutvikle lekeplassen. Den er en del av et større flerbuksområde som skal bli mer sosialt og inkluderende. Vingnes vel får støtte til lekeapparater, som skal settes opp på dugnad.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?