Speiderhytter på Krokskogen

Høvik Verk speidergruppe får 250.000 kroner til istandsetting av speiderhytter.

Gruppa ble stiftet i 1925 og opplever stor tilvekst av nye medlemmer. De har to speiderhytter som ligger i nærheten av hverandre på Krokskogen. Hyttene er mye i bruk til patruljeturer, småspeiderturer og andre arrangementer. Nå er det behov for større bygningsmessige oppgraderinger for å sikre at hyttene fortsatt skal gjøre nytte som arena for læring om friluftsliv.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?