Spel på Akershus festning

Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur får 940.000 kroner til utvikling av teaterstykke.

Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur jobber med å styrke kulturell virksomhet på Akershus festning og området rundt. I dette ligger også å få barn og unge til å få en sterkere tilknytning til festningen og dens historie. I den forbindelse jobber de nå med å utvikle et teaterstykke som tar for seg en del av festningens historie. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til teaterstykket.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?