Spennende fossiler i Slemmestad

Slemmestad bibliotek, geologisenter og cementmuseum får 600.000 kroner til preparering av fossiler.

Slemmestadområdet har unike fjell, knauser, svaberg og veiskjæringer. Her finnes fossiler av utallige dyr, som levde i havet som dekket området for en halv milliard år siden, spennende bergarter fra vulkanutbrudd og havbunn. Geologisenteret har som mål å formidle den spesielle geologien gjennom utstillinger, arrangementer og turer, spesielt for barn og unge. Nå ønsker de å styrke formidlingen ytterligere, gjennom blant annet å etablere en ny stor utstilling basert på et nyere funn av en steinblokk på 20 tonn. Steinen er fraktet til Geologisenteret, og inneholder store mengder med godt bevarte fossiler. Disse kan fortelle hvordan livet på havbunnen var for 470 millioner år siden, samt hvordan livet på jorden har utviklet seg fra disse organismene til i dag. Formidlingen av denne spennende historien er planlagt å gjøres gjennom utgraving og preparering av fossilene i steinblokken. Arbeidet vil ta to år, og vil foregå på stedet. Dette vil skje i samarbeid med Naturhistorisk museum. Universitetet i Oslo vil knytte forskningsinnsats og stipendiatarbeid rundt funnet. Det er planlagt en egen paviljong til Geologisenteret, hvor arbeidet med steinblokken vil få et eget rom. Arbeidet med fossilene vil kunne følges av alle som besøker utstillingen. Det vil også bli lagt ut film og informasjon på nettet etter hvert som nye funn gjøres. Hele arbeidet vil bli dokumentert via filmproduksjoner og det vil bli lagt vekt på å lage et pedagogisk opplegg og arrangementer underveis, hvor barn og unge er hovedmålgruppen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?