Spilldekke til e-sport-aktivitet

ENEBAKK KOMMUNE får 80000 kroner til spilldekke

Enhet for kultur, integrering og forebygging i Enebakk kommune ønsker å anskaffe et spilldekke slik at e-sport kan ta i bruk kommunens flerbrukshall til treninger og årlige LAN-samlinger. Et eget dekke er nødvendig da sportsgulvet fort kan bli ødelagt som følge av den bruken e-sport fører med seg.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?