Spillum Dampsag og Høvleri i Namsos

Spillum Dampsag og Høvleri i Namsos får 170.000 kroner til formidling av betydningen sagbruksvirksomheten i Norge.

Spillum Dampsag og Høvleri i Namsos vil skape et skog- og sagbruksrelatert område til fri benyttelse for alle.

Området skal formidle betydningen sagbruksvirksomheten hadde i og for industrialiseringen av Norge.

Sparebankstiftelsen DNB har bevilget kr 170.000 til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?