Spillverter på Asker videregående skoles kveldsarena

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING får 340000 kroner til utstyr for etablering av eget spill- og læringsrom på skolen til bruk i fritiden

Asker videregående skole skal gjøre om et rom på skolen til permanent spill- og læringsrom. Det skal være tilgjengelig for bruk av organisasjoner i nærmiljøet etter skoletid i tillegg til i undervisningen. De ønsker å gjøre skolen til en mer inkluderende arena for de som ønsker å ta interessen sin i flere retninger innen programmering, forskning og utvikling av spill. Forskerklubben, Bibliogames, Lær kidsa koding og NAV Asker skal samarbeide med skolen om Læringsrommet. Unge som har falt utenfor arbeidslivet skal trenes opp til spillverter, de skal lære teknikker for planlegging, gjennomføring og evaluering av spillarrangementer. I samarbeid vil de holde læringsrommet åpent flere kvelder i uka for unge i Asker.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?