Spindvill på Solberg Spinderi

Nedre Eiker kommune får 250.000 kroner til utstyr til og gjennomføring av formidlingsverksted.

I 2018 er det 200 år siden Solberg Spinderi i Nedre Eiker ble etablert. Flere av de fredede spinderibyggene er eid av kommunen. Kommunen vil sammen med Solberg Spinderi, alle næringsaktørene i Spinderibygningene og de mange frivillige som er tilknyttet fabrikken, markere 200 år med industri-, design- og arbeiderhistorie. En av aktivitetene som skal finne sted er “SpindVill”, en innholdsrik serie håndverkskurs og arrangementer. Her skal kommunen i samarbeid med Eiker Husflidlag og Ung Husflid ha fokus på å overføre rødlistede håndverkstradisjoner fra de som besitter kunnskap og kompetanse til de interesserte i lokalsamfunnet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?