Spis Oslo

MAKERS’ HUB VOLUNTEER får 30000 kroner til mobilt kjøkken for workshops

MakersHub er en ideell organisasjon og et kreativt kollektiv basert i Oslo. De jobber med å inkludere brukere av sine prosjekter på alle nivåer fra konseptualisering, planlegging, detaljering og bygging. Prosjektene er ofte knyttet opp mot grupper som ikke fullt ut kan eller får delta i samfunnet, som for eksempel flyktninger, ungdom og hjemløse. Nå ønsker de å øke bevissthet rundt og interesse for spiselig byøkologi, og får støtte til prosjektet Spis Oslo. Ved å lage en permanent struktur som inviterer til deltakelse og som tilbyr ulike aktiviteter innen urban økologi skapes det en inngangsport hvor folk får oppleve gleden av å spise lokalt og blir mer miljøbevisste.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?