Spøkelsesprosjekt på Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet, avd Kristiansand, får 200.000 kroner til publikumsrettet spøkelsesopplegg basert på faktaopplysninger om overtro både i fortid og nåtid.

Vest-Agder-museet, avd. Kristiansand, er et kulturhistorisk museum. Her er også et Friluftsmuseum som gir opplevelsesbasert formidling av livet i by og bygd fra ca. 1800 til i dag. Området blir i tillegg flittig brukt som turområde for både barnefamilier og eldre som bor i nærområdet.

I løpet av de siste ti årene har museets ansatte flere ganger blitt konfrontert med beretninger om spøkelser og gjenferd av besøkende og vaktselskapet. Nå ønsker de å se nærmere på fenomenet, og å lage et spøkelsesopplegg rundt faktaopplysninger om overtro både i fortid og nåtid.

De vil sette fokus på mørket og opplevelsene av mørkets lyder og stemninger.

Ingen er lenger nødt til å gå ut for å besøke et toalett om natten, ingen trenger å fortelle et eventyr i skinnet fra tranlampen, og lyder av nattedyr kjenner bare få.

Med dette prosjektet ønsker de å utfordre tradisjonelle tanker om hva en utstilling eller opplevelse ved et museum kan være.

Vest-Agder-museet får 200.000 kroner til publikumsrettet spøkelsesopplegg basert på faktaopplysninger om overtro både i fortid og nåtid.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?