Sportsutstyr til mindreårige asylsøkere

Bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger på Gjøvik får 90.000 kroner til sportsutstyr.

Dette er et kommunalt tiltak som har ansvar for bosetting og oppfølging av enslige, mindreårige asylsøkere. De går på skole, jobber og driver med ulike fritidsaktiviteter. De vektlegger positive opplevelser, fysisk aktivitet og mestring i arbeidet med ungdommene.

Det er ønskelig å gå til innkjøp av vintersportsutstyr, campingutstyr og sykler som ungdommene kan benytte på turer med skolen og på fritiden sammen med ansatte. Skogen, skiløypene og alpinanlegget i nærmiljøet er en viktig arena for mestring og integrering i tillegg til bygging av gode vaner og investering til et godt liv. De ansatte ser at ungdommene har stort utbytte av friluftsliv og av fysisk aktivitet og lek både i lokalmiljøet og på fjellturer i nærområdet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?