Sportsutstyr til Oslostudentene

Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) fikk 250.000 kroner i 2015 til sportsutstyr.

OSI står for et aktivitetstilbud for unge og studenter i Oslo som er helsefremmende og trivselsfremmende på tvers av studiested, studieretning og alder. 32 forskjellige grupper organiserer aktiviteter innenfor like mange idrettsgrener.

Målet er å kunne gi et tilbud til alle unge og studenter – uansett form, ferdigheter og ambisjonsnivå. Klubben er drevet for og av studenter og de trenger sportsutstyr til sine aktiviteter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?