Sportsutstyr til Utlånssentralen i Porsgrunn

Ivar N. Realfsen driver på frivillig basis utlånssentralen i Porsgrunn. Han samler inn sports- og friluftsutstyr og låner det gratis ut til barn og unge. Utlånssentralen får 50.000 kroner til sportsutstyr.

Ivar N. Realfsen jobber som sosiallærer på Tveten ungdomsskole, og har valgt å starte opp en utlånssentral for barn og unge, som han driver på fritiden.

Han er opptatt av at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på aktiviteter på så lik linje som mulig, og utlånssentralen i Porsgrunn er etablert med den hensikt å gi barn og unge som ikke har eget utstyr en sjanse til å være med på aktiviteter. Han har også opprettet en kontingentkasse hvor foreldre kan få hjelp til å betale kontingenten i idrettslaget, speideren, musikken og lignende.

Tiltaket ble startet opp på bakgrunn av behov meldt inn fra lærere, helsesøstre, barnevern. Antall brukere av sentralen er sterkt økende. Tilbudet er åpent bare to dager i uka, men ønsket er at dette skal økes i forbindelse med at et nytt ungdomshus skal etableres i Porsgrunn.

Nå får Ivar N. Realfsen og utlånssentralen 50.000 kroner til sportsutstyr.

Se også: http://www.utlanssentralen.com

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?