Sportutstyr for å få ungdom i aktivitet

Sande frisklivssentral, friskliv UNG får 10.000 kroner til sportsutstyr og arrangementer.

Gavemottaker har iverksatt prosjektet “friskliv UNG”, der ungdom som trenger bistand for å komme i fysisk aktivitet blir prioritert. Målet er at deltakerne skal oppleve mestringsfølelse av å være i bevegelse og at dette på sikt vil gi helsegevinst.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?