Språksterk-modellen, et pedagogisk opplegg for barns språkutvikling

OSLO KOMMUNE BYDEL 10 GRORUD fikk 3 976 500 kroner til anskaffelse, videreutvikling og kvalitetssikring av bøker og støttemateriell til barnehager i 2024

‘Språksterk’-prosjektet, et forskningsprosjekt som startet opp i bydelene Stovner, Alna, Bjerke og Grorud i Oslo 2020, jobber for å styrke barns språkutvikling i barnehagene ved å kombinere naturfag med lesing, både i barnehagen og hjemme. Prosjektet videreføres til nye barnehager og bydel Grorud i Oslo kommune har fått tildelt 3 976 500 kroner til anskaffelse, videreutvikling og kvalitetssikring av bøker og støttemateriell til barnehagene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?