Squash for barn og unge

Norges Squashforbund får 1.000.000 kroner til utstyr til og gjennomføring av squashskole.

Forbundet har drøye 3 000 medlemmer fordelt på 40 klubber over hele landet. På landsbasis er det over 30 0000 aktive. Idretten kan bedrives egenorganisert, livet ut. Nå ønsker Norges Squashforbund å gjennomføre et program for barn og unge, hvor fokuset skal være på samarbeid mellom skoler, skolefritidsordninger, squashklubber og sentere med squashbaner. Målet er at langt flere barn og unge skal finne glede i å drive med denne aktiviteten og at klubbtrenere skal få kompetanseheving og opplæring i tilrettelegging av squash og trening for barn og unge.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?