Stabæk IF Bandyavdelingen

Stabæk IF Bandyavdelingen får 366.000 kroner til lysanlegg.

Bandyavdelingen sørger for all aktivitet på Stabæk Kunstis og drifter også kunstisen. De drives med frivillig innsats og av ildsjeler. Av sikkerhetsmessig årsaker er det behov for nye master av stål til lysanlegget, da de gamle tremastene er gamle og skjeve. De har fått innvilget støtte fra kommunen mot at de klarer bidra med en egenandel tilsvarende 1/3 av kostnaden.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?