Stall Prinsdal

STALL PRINSDAL fikk 100.000 kroner i 2018 til utbedring av ridebane.

Stall Prinsdal er et viktig fritidstilbud for ungdom med hesteinteresse i Bydel Søndre Nordstrand. Stallen består av privateide hester, og rundt 60 ungdommer er knyttet til miljøet, enten som hesteeiere eller som forryttere og hestepassere.

I tillegg til å være et verdifullt tilbud til bydelens ungdom er stallen også en berikelse for hele lokalmiljøet, og alt arbeid blir gjort på dugnad. Nå ønsker de å utbedre ridebanen, da den er i ferd med å skli ut i et skrånende terreng.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?