Star Stuff på Heddal Ungdomsskole

Heddal Ungdomsskole får 137.000 kroner til utendørsinstallasjoner til deres prosjekt Star Stuff, som skal øke interessen for astronomi og realfag.

Heddal ungdomsskole ligger sentrumsnært og opp mot store boligfelter. Skolen vil by sine mange brukere unike opplevelser i stjerneklassen gjennom prosjektet Star Stuff, hvor de skal få møte universets estetikk og astronomiens fascinerende fakta, og på denne måten stimuleres og inspireres de for realfagene.

Star Stuff skjer både innendørs og utendørs, og på skolens uteområdet blir tiltaket tilgjengelig for alle.

Star Stuff-prosjektet tar i bruk alle sanser: Du gripes av deep-sky-skjønnheten i innovative installasjoner, du stemmes til ettertanke i sitatstien, forundres med meteoritten i handa, settes i stemning under lyddusjen med rommusikk, du hilser på astronomer fra Gallilei til Hawkins og du erfarer at brysomme fakta gjennom konkretisering blir spiselige.

Det er allerede nedlagt mange dugnadstimer i prosjektet, og nå får de 137.000 kroner til utstyr til installasjone utendørs.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?