Stasjon ferdigstilles

Venneforeningen Tertitten – Urskog Hølnadbanen får 85.000 kroner til ferdigstillelse av endestasjonen Fossum.

Museumsjernbanen Urskog Hølandsbanen har vært i drift i over 40 år. Banen er på 4 kilometer, og har tre stasjoner, en lokstall/verksted og to vognhaller. Medlemmene i venneforeningen står for driften i løpet av sommer og julesesongen, og dugnadsinnsatsen er enorm.

På endestasjonen Fossum er den tidligere stasjonen fra Mork satt opp. Målet er her å gjenskape et autentisk stasjonsmiljø. Foreningen fikk også våren 2007 tildelt midler fra Sparebankstiftelsen DNB, den gang til oppføring av “Privèt”.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?