Stavadalen Hyttevel

Stavadalen Hyttevel får 40.000 kroner til utbedring av løypetrasé. Gjennom lang tids diskusjoner har de greid å samle to ulike hyttevel og flere hytteområder til en felles satsning på bedre skiløyper i området.

De har lagt ned nær 2.000 dugnadstimer de siste årene for å bedre løypekvaliteten, men nå trenger de hjelp til å utbedre overgangen over elva Reina for å sikre god kryssing av elva.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?