Stedstilhørighet og folkehelse i Hølen

HØLEN FAU fikk 120 000 kroner til sklie inkludert montering og fallsand i 2024

Hølen FAU skal forbedre skolegården for å fremme økt bruk blant lokale innbyggere da skolen er et viktig samlingspunkt. Gjennom tre tiltak, inkludert installasjon av solseil for skygge, anskaffelse av en ny sklie for yngre innbyggere, og montering av treningsutstyr som en slackline, håper FAU å engasjere flere aldersgrupper. Hølen FAU har fått tildelt 120,000 kroner øremerket til en sklie, inkludert montering og fallsand.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?