SteinSjøens Venner

SteinSjøens Venner fikk 50.000 i 2016, og 50.000 kroner i 2013 til tursti.

SteinSjøens Venner jobber med en sammenhengende tursti fra Nes skianlegg i Fenstad til Skogbygda skole i Skogbygda. Venneforeningen vil også sette opp skilt og kart, og bygge rastekrakker langs stien.

Venneforeningens hovedoppgave er å rydde og oppgradere løypenettet for ski og sykkel i nordre del av Nes. Alt arbeid utføres på dugnad. Målet er å legge til rette for et folkehelsetilbud med naturen som bakteppe.

Turområdet er lett tilgjengelig med gode parkeringsmuligheter flere steder og området er en del av markadatabasen til Skiforeningen. Støtten fra Sparebankstiftelsen DNB brukes til å sette opp tre mindre broer, sette opp skilt og kart for å merke stier og løyper, merke kulturminner og boplasser i nær tilknytning til turområdet og sette opp rastekrakker og opparbeide bålplasser.

Tidligere tildeling

Skilting av fornminner (2014)

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?