Steinway-flygel til Ibsenhuset

I juni 2004 besluttet Sparebankstiftelsen å gi en halv million kroner til innkjøp av et Steinway-flygel til Ibsenhuset i Skien.

Ibsenhuset er et kulturelt opplevelsessenter i Skien, som betyr mye for kulturlivet i Grenlands-området. Gjennom hele året tilbyr Ibsenhuset et allsidig kulturprogram.

I juni 2004 besluttet Sparebankstiftelsen å gi en halv million kroner til innkjøp av et Steinway-flygel i Ibsenhuset. Går alt etter planen skal flygelet være på plass i Ibsenhuset i september 2004.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?