Stem og Bestem! 2023

ANTIRASISTISK SENTER får 350000 kroner til prosjektet “Stem & Bestem” for å øke kunnskapen om det norske demokratiet og øke valgdeltakelsen

Antirasistisk Senter har i mange år gjennomført prosjektet “Stem & Bestem”. Prosjektets mål er å øke kunnskap om det norske demokratiet og øke valgdeltakelsen blant unge voksne med minoritetsbakgrunn. Med støtte fra stiftelsen kan de også gjennomføre prosjektet før kommunevalget i 2023.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?