Sti og treningsapparater i Fredrikstadmarka

Fredrikstad Idrettsforening får 400.000 kroner til tilrettelegging av sti og til treningsapparater.

Fredrikstad Idrettsforening er en meget aktiv klubb, med klubbhus beliggende ved inngangen til Fredrikstadmarka. Fredrikstadmarka er et mye brukt område av Fredrikstads befolkning, og her ønsker de å videreutvikle området med lys rundt en dam, samt å plassere trimapparater rundt løypa (løypa rundt dammen er 938 m). Det er godt tilrettelagt med bussforbindelse og P-plasser i området, og løypa/apparatene skal tilrettelegges for barn, ungdom, handikappede og eldre. Et godt tiltak for å gjøre det enda mer attraktivt å komme seg ut i naturen og å gjøre litt ekstra ut av turen. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?