Sti rundt Løvstakkvannet

Krohnegården Miljøforening får 300.000 kroner til tilrettelegging av tursti.

Krohnegården Miljøforening jobber for å ivareta brukere og beboere i lokalområdet Krohnegården sine interesser i et helt unikt naturområde ved Løvstakkvannet. Stedet er et yndet sted for friluftsliv og blant annet også for fotografering av mangfoldet av dyre-, fiske-, fugle- og planteliv. Gjennom dugnad har det blitt laget en sti langs Løvstakkvannet. Denne stien skal nå forlenges og også tilrettelegges for rullestolbrukere.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?