Sti til Bjørneskortenatten

Eggedal Turlag får 500.000 kroner til tilrettelegging av sti.

Turlaget har som hovedoppgave å sørge for at barn og voksne kommer seg ut på tur sommer og vinter. De rydder og merker en rekke stier i nærmiljøet i bygda. I tillegg gjør de en formidabel jobb med tilrettelegging av stier fra bygda inn i fjellet. Bjørneskortenatten i Eggedals vestfjell er et veldig populært turmål, hvor det er reist en Madonnastatue med et barn på fanget. Deler av stien er ødelagt og har behov for oppgradering og steinsetting for å sikre videre forsvarlig bruk og turglede for mange.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?