Sti til utsiktstårn

Tårnlauget, Kråkstad Idrettslag får 100.000 kroner til utbedring av sti.

Tårnlauget består av ildsjeler i bygda med tilknytning til idrettslaget. Gruppen ble satt sammen med det formål å få reist et utsiktstårn på Hjellsåsen i Gaupesteinmarka i Ski kommune.
Tårnet er på plass, og det ble innviet sommeren 2017. Tårnlauget har som oppgave å drifte tårnet, og sørge for god tilgjengelighet og godt vedlikehold. Tårnet har blitt svært godt mottatt av turgåere og er hyppig brukt. En utfordring med økt turtrafikk i området er imidlertid økt slitasje til og fra tårnet, og dette vil de nå utbedre. Det er nødvendig å grave grøfter, å rydde opp i skader langs stien etter transport i forbindelse med bygging av tårnet og å legge et tykt lag av treflis som dekke på store deler av stien for å unngå unødig slitasje. Et dekke av treflis vil også gjøre det lettere å lage skiløype på vinteren.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?