Stien langs Telemarkskanalen

Skotfoss historielag og Skotfosstiens venner får 100.000 kroner til oppgradering av sti.

Dugnadsgjengen vedlikeholder en sti langs Telemarkskanalen. Stien brukes av lokalbefolkning, skoler, barnehager og turister. Den er også tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Det er imidlertid behov for et større vedlikeholdsarbeid i deler av traséen. Gavemottaker ønsker å drenere, planere og gruse stien, for å gjøre den motstandsdyktig i perioder med mye regn.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?