Stiftelsen Anne Grimdalens minne

Stiftelsen Anne Grimdalens minne i Tokke får 250.000 kroner til et tilbygg for å vise frem billedhogger Anne Grimdalens skulpturer.

Anne Grimdalens minne er en stiftelse med et styre valgt av Tokke kommunestyre. Styret driver Grimdalstunet på sin fritid helt ulønnet.

De ønsker et tilbygg på tunet for å få bedre plass til å vise frem billedhogger Anne Grimdalens skulpturer, effektivisere arbeidet for omviserne sitt arbeid og tilrettelegge tilstelninger med konserter og kåseri.

Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med kr 250.000 til tilbygget.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?