Stiftelsen Bakke mølles fremme

Stiftelsen Bakke mølles fremme får 158000 kroner til å utstyre en sti hvor det skal formidles kunnskap om botanikk og geologi. Bakke Mølle har blitt et svært populært besøkssted med masse liv, både i hverdager og helger, i skoletid og fritid. Prosjektet drives på dugnad og har som formål å formidle vannkraftens betydning for mølledrift, sagbruk og strømproduksjon. Mølla er satt i stand og nå ønsker de å sette opp et utendørs monter som skal vise fram de forskjellige steinsortene som befinner seg i området. I tillegg vil de opparbeide en egen sti for botanikk, hvor plantelivet langs dammen og elva skal merkes.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?