Stiftelsen Bakke mølles fremme

Stiftelsen Bakke mølles fremme får 525000 kroner til restauring av damanlegg, damluker og turbin. Bakke Mølle er en plass med mange aktiviteter for barn og unge og et sted det legges ned mange dugnadstimer. De samarbeider med skolene i området og tilbyr praktiske oppgaver, i tillegg til å ta i mot skolebesøk. Stiftelsen formidler også kunnskap om vannets betydning for mølle- og sagdrift og elevene som er på besøk får selv være med på å male kornet til mel og deretter steke sveler. Ved å restaurere anlegget vil opplevelsen for de besøkende bli mer autentisk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?