Stiftelsen Bautahaugen samlinger

Stiftelsen Bautahaugen samlinger får 400.000 kroner til reparasjon av Hedalen mølle.

Stiftelsen Bautahaugen Samlinger er et bygdemuseum stiftet i 1902 med ansvar blant annet for Hedalen mølle. Mølla er et stort hus der deler av bygningen er fra 1700-tallet. Mølla har alt inventar for maling av korn og her er også tørkeanlegg. Rester av damanlegget er fortsatt tydelig, og ligger ca 100 meter nord for selve mølla. Under kulturminneåret 1997 ble Hedalen mølle utpekt som Sør-Aurdals kulturminne.

Sparebanktiftelsen DNB gir gavemidler til å sette i stand Hedalen mølle slik at de kan supplere Valdresmuseets program Mat i fortid og fremtid med maling av korn til baking og lefse fra Hedalen mølle.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?