Stiftelsen Bygningshistorisk park

Stiftelsen Bygningshistorisk park får 60000 kroner til utvikling av undervisningsopplegg og materiale. Bygningshistorisk Park ligger i Dovre kommune og skal være en varig plass for formidling av håndverks- og naturkunnskap. Gjennom hus og andre konstruksjoner oppført i ulike teknikker blir norske bygningstradisjoner dokumentert. De ønsker å utvikle et todelt informasjons- og undervisningsopplegg i parken. Det ene er et opplegg hvor besøkende i parken kan gå rundt på egen hånd og lære om byggeskikk, naturfenomen og bruk av f.eks. oppgangssag og kvern. De vil lage informasjonstavle ved inngangen til parken og mindre tavler ved hvert hus. Det andre er et undervisningsopplegg for elever i grunnskolen hvor elevene skal lage strøm ved hjelp av vannkraft, lage tjære, male korn, bake brød og koke mat på bål.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?