Stiftelsen Dissimilis

Stiftelsen Dissimilis får 25.000 kroner til utstyr til øvingsrom.

Dissimilis er en kulturorganisasjon som arbeider for at mennesker med utviklingshemming skal ha en plass i det kulturelle landskap og i samfunnet som likestilte utøvere og mennesker. Satsningsområdene er band, sang, kor, dans, drama og individuell undervisning. Dette er organisert som et fritidstilbud på ettermiddags- og kveldstid mandag til torsdag og benyttes opptil flere ganger hver uke. Lokalene for aktiviteten gir ikke gode øvingsforhold, men med støtte fra sparebankstiftelsen skal de nå sette inn akustikkplater og akustikkdempende gardiner i flere øvingsrom slik at elevene opplever mindre forstyrrelser og støy, og får bedre lyd- og musikkopplevelser.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?