Stiftelsen Dissimilis

Stiftelsen Dissimilis får 30000 kroner til instrumenter. Målsettingen for Dissimilis er å utvikle og tilby kompetanse innenfor området kreative aktiviteter for mennesker med utviklingshemming. Satsningsområdene er band, sang, kor, dans, drama og individuell undervisning. Dette er organisert som et fritidstilbud og benyttes av over 100 elever hver uke. Gjennom 31 år har Dissimilis arbeidet for å synliggjøre psykisk utviklingshemmede på en positiv måte. De opplever økende rekruttering av barn og ungdom, og trenger flere instrumenter. Sparebankstiftelsen bidrar til dette .

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?