Stiftelsen Egil Raftos Hus

Stiftelsen Egil Raftos Hus får 1,4 millioner kroner til et unikt innlevelsesrom i Raftohuset, for å gi økt innsikt i menneskerettigheter.

Les artikkelen om åpningen av undervisningsrommet

Stiftelsen Egil Raftos Hus ble opprettet i 1997 etter journalist og menneskerettighetsforkjemper Egil Raftos bortgang. Stiftelsen har to hovedformål, hvilket er å drive Raftohuset i Bergen som et menneskerettighetshus, samt å drive informasjon- og undervisningsarbeid om menneskerettigheter.

Med 1,4 millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB, skal kjelleren i Raftohuset bygges om til et unikt innlevelsesrom. Via lyd- og lyseffekter, film og kulisser skal senteret gi besøkende innsikt i hvordan krenkelse av menneskerettighetene rammer barn, kvinner og menn i ulike deler av verden. Formidlingen skal skje på en måte som gjør folk følelsesmessig berørt, med mål om å skape engasjement og spore til handling.

18 studenter ved studier for visuell kommunikasjon er invitert for å levere forslag til hvordan kjelleren kan bygges om, utformes og innredes. Kjelleren er planlagt åpnet om et års tid.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?