Stiftelsen Evju Bygdetun

Stiftelsen Evju Bygdetun får 100.000 kroner til informasjonstavler og rekonstruksjoner.

Gavemottaker er en historisk gård som fortsatt er i drift. De har besøk av mange skoleklasser og formidler kunnskap om kulturminner og arkeologiske funn i området. Bygdetunet har vært pådriver for å kartlegge disse funnene, sammen med andre frivillige organisasjoner. De ønsker å merke og sette opp enkelte modeller, for å vise hvordan ting har sett ut.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?