Stiftelsen Folldal Gruver

Folldal gruver har en kultursti om de sosiale forhold på verket, og får nå 50.000 kroner til å lage en publikumsrunde med formidling.

Stiftelsen Folldal Gruver er en privat stiftelse, opprettet i 1988 av Folldal kommune for å ta vare på anlegg, bygninger og utstyr fra gruvedrifta.

Folldal gruver representerer et bergverksområde med 250 års gruvehistorie. SFG (Stiftelsen Folldal Gruver) er med sitt komplette industrimiljø valgt ut til å stå på Riksantikvaren sin liste over Tekniske Industrielle Kulturminner som ett av ti i hele Norge.

Togturen inn i gruva og bygningsmassen er hovedattraksjonene ved Verket.

Folldal Gruver ferdigstilte i 2008 en kultursti om de sosiale forhold på Verket. Det er lagt opp til at besøkende kan vandre på egenhånd med et kart eller en audioguide. Nå vil de lage en publikumsrunde langs produksjonslinja med 10 poster som beskriver prosessen med bearbeidingen av malmen. De får 50.000 kroner til formidlingsposter langs prosuksjonslinja.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?