Stiftelsen Gamle Eidsfoss

Stiftelsen Gamle Eidsfoss får 200.000 kroner til lys og lydanlegg.

Stiftelsen Gamle Eidsfoss ble dannet i 1979 for å bevare arbeiderboligene og stedets kulturminner, samt å få lokalsamfunnet på fote igjen.

Eidsfoss – Hall, “Hallen” fra 1909 var tidligere rivningstruet, men er idag bevart. Arbeidene er i hovedsak gjort på dugnad.

Hallen har i flere år vært arena for ulike kulturarrangement, musikk og teater. Nytt lys og lydanlegg vil gjøre stedet enda mer egnet for slik type arrangementer.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?