Stiftelsen Hringariki, Veien Kulturminnepark

Stiftelsen Hringariki, Veien Kulturminnepark får 150000 kroner til audioguide. Veien Kulturminnepark inneholder et av Østlandets største gravfelt fra eldre jernalder. Gjennom årenes løp har det vært flere arkeologiske utgravninger der, som gjør at det er mye kunnskap som kan formidles om gravfeltet. Ved å ta i bruk audioguide håper de å gjøre historiene knyttet til gravhaugene mer tilgjengelig for publikum. Målgruppen for prosjektet er i hovedsak unge besøkende fra ungdom og videregående skole.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?