Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen får 50.000 kroner til to robåter. Kirkens Bymisjon Drammen driver Camp Killingen i partnerskap med Den Norske Turistforening Drammen og omegn (DNT).

Feriekolonien som finner sted på Camp Killingen er et tilbud til barn og unge i Drammensområdet. Her legges det til rette for at barna skal få gode ferieopplevelser, gjøre ulike friluftsaktiviteter og å lære seg trygg adferd ved og på sjøen. Nye robåter vil kunne bidra til økt aktivitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?