Stiftelsen Kirkens sosialtjeneste, Tilja oppfølgingssenter

Stiftelsen Kirkens sosialtjeneste, Tilja oppfølgingssenter får 25000 kroner til materialer og oppgradering. Senteret er et tilbud til mennesker med bakgrunn fra kriminalitet eller rus og de drifter et kreativt verksted, snekring, moped- og MC-verksted, gitarundervisning og turer. Senteret øker toleransen for stigmatiserte grupper. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB vil senteret oppgradere sine lokaler og kjøpe inn materialer til verkstedet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?