Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum

Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum får 1000000 kroner til å oppruste prøvesalen i Lillestrøm Kultursenter til formidlingssal med scene og amfi. Kultursenteret drives av den ideelle stiftelsen Lillestrøm kulturforum, som er stiftet av lag og foreninger i Skedsmo. Prøvesalen er konstruert og utstyrt for primært å betjene lokale lag og foreningers behov for øvingslokale. Med midlene fra sparebankstiftelsen kan de ruste opp øvingssalen til formidlingssal (teater-/konsertsal) med scene og amfi. Dette vil åpne for en utvidet og mer fleksibel bruk av lokalet. I samarbeid med Akershus Teater skal de tilby barn i barnehager og elever i grunnskolen et gratis kulturtilbud på dagtid.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?