Stiftelsen ms Hamen ex ds Tandik

Stiftelsen ms Hamen ex ds Tandik får 35000 kroner til materialer og utstyr. Stiftelsen ms Hamen ex ds Tandik eier veteranlasteskipet “Hamen”. Stiftelsens formål er å eie, restaurere, og bevare et lasteskip fra den norske utenriksfarten. “Hamen” er et historisk og unikt lasteskip, representativt for de mindre skipene i norsk utenriksflåte, fra 1950 til 80-tallet. Skipet ble bygget i England i 1949 for kullfrakt. I dag er “Hamen” et enda mer unikt, sjeldent og historisk verdifullt skip. Det finnes kun et fåtall slike skip igjen i hele verden, og stiftelsen som eier skipet ønsker å hindre ytterligere forfall på et fartøy det finnes få av. “Hamen” er nå i permanent opplag på Tofte Strand. Eierne arbeider for å gi “Hamen” en sterk lokal tilknytning gjennom ulike tiltak. Sikring og oppussing er i gang ved hjelp av dugnad, innsats av ungdomsskoleelever fra Hurum Ungdomsskoles som har praktiske valgfag om bord og lokale krefter. Ombord finner sted også andre typer aktiviteter, så som konserter og åpne dager.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?