Stiftelsen Opprop

STIFTELSEN OPPROP får 3000000 kroner til å gjennomføre skoleåret 24/25 på Opprop for inntil 30 elever

Stiftelsen Opprop er en ideell stiftelse som gir et supplement til ordinær undervisning for ungdom som har behov for det, slik at dette kan hjelpe ungdommene til å fullføre det ordinære skoleløpet. Opprop jobber for at flere unge skal oppleve tilhørighet og mestring og bruker et filmprogram som verktøy. Gjennom arbeidet med filmprogrammet får ungdommene arbeidslivstrening og opplever mestring, økt motivasjon, tilhørighet og økt tro på seg selv. Stiftelsen bidrar til at Opprop kan være et supplement til den ordinære undervisningen for inntil 30 elever for skoleåret 24/25.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?